Για αναρτήσεις και επικοινωνία με το blog στείλτε e-mail στο
sotosantonios@hotmail.com

Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

Ανάγκη των καιρών η κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης


Οι θέσεις του ΚΚΕ είναι οι μόνες που υπηρετούν τα λαϊκά συμφέροντα
Εξίσου κρίσιμη με τη συσπείρωση και πάλη για επείγοντα ζητήματα είναι και η οργάνωση της μαζικής διαφώτισης για να αποκαλυφτούν πλατιά στο λαό οι αιτίες για τα αδιέξοδα που βιώνει στην Υγεία, για να συγκεντρώνονται δυνάμεις ενάντια στην πολιτική που εξαρτά την Υγεία του λαού από την επιχειρηματική δράση, να δημιουργούνται προϋποθέσεις για την εξασφάλιση των όρων εκείνων που θα λύσουν τα προβλήματα και θα ικανοποιήσουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Σ' αυτή τη βάση, το ΚΚΕ πρωτοστατεί για να δυναμώσουν οι αγώνες για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, για κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Υγεία-Πρόνοια.
Οι θέσεις του ΚΚΕ για την Υγεία τονίζουν την ανάγκη ενός κεντρικού πανεθνικού υγειονομικού σχεδιασμού, ώστε να σχεδιάζονται και εξασφαλίζονται υπηρεσίες αντίστοιχες αφενός των λαϊκών αναγκών, αφετέρου συνθηκών όπως το κλίμα, η γεωγραφία, η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού κτλ. Ετσι θα αξιοποιούνται και το δυναμικό που αποφοιτά από τις σχολές πανεπιστημιακού και τεχνικού επιπέδου, τα επιτεύγματα της τεχνολογικής και επιστημονικής ανάπτυξης κτλ.
ΠΦΥ: Σημαντικός κρίκος το Κέντρο Υγείας
Για το ΚΚΕ η Πρόληψη και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την προστασία της υγείας του λαού. Ιδιαίτερα σημαντικός κρίκος για την ανάπτυξη υπηρεσιών του πρωτοβάθμιου επιπέδου (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) είναι το Κέντρο Υγείας (ΚΥ) και τα παραρτήματά του.
Στην πρόταση του ΚΚΕ, τα Δημόσια και Δωρεάν Κέντρα Υγείας θα αναπτυχθούν πανελλαδικά στις πόλεις και στους δήμους. Θα λειτουργούν όλο το 24ωρο. Εχει κινητή μονάδα για έκτακτα περιστατικά πλήρως εξοπλισμένη, στελεχωμένη με ειδικευμένο προσωπικό (γιατρούς, νοσηλευτές) και διαθέτει επαρκή αριθμό ασθενοφόρων. Επίσης λειτουργεί φαρμακείο μέσα σ' αυτό και στα παραρτήματά του, για τη δωρεάν κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε φάρμακα.
Τα ΚΥ θα παρέχουν δωρεάν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε όλους με προσανατολισμό την πρόληψη, θα καλύπτουν πλήρως και δωρεάν τις ανάγκες του οικογενειακού προγραμματισμού, της σχολιατρικής φροντίδας, υπηρεσίες ιατρικής της εργασίας, υπηρεσίες ενημέρωσης του πληθυσμού για την αγωγή υγείας, υπηρεσίες στήριξης του ζευγαριού που έχει είτε ανάπηρο μέλος είτε ανάπηρο παιδί, κέντρα ψυχικής υγείας, παιδιατρικά ιατρεία, γυναικολογικά ιατρεία κ.λπ. Θα είναι στελεχωμένα με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με οικογενειακούς γιατρούς που θα έχουν μόνιμη, πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, για την κάλυψη όλων των αναγκών.
Ασφαλώς, το πρωτοβάθμιο επίπεδο περιλαμβάνει και υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Οικογενειακού προγραμματισμού, προγεννητικού ελέγχου, παρακολούθησης των εγκύων και φροντίδας μητέρας και παιδιού. Υπηρεσίες παρακολούθησης και ολόπλευρης στήριξης των χρονίως πασχόντων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους και υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας. Τέλος, περιλαμβάνει τις κινητές μονάδες πρώτων βοηθειών και το σύστημα διακομιδών.
Το ΚΥ παρέχει, δηλαδή, πρόληψη και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), θεραπεία και αποκατάσταση. Ολες οι παραπάνω υπηρεσίες λειτουργούν στα πλαίσια των Κέντρων Υγείας, και των παραρτημάτων τους, που αποτελούν τον κορμό της ΠΦΥ, μαζί με τα περιφερειακά ιατρεία. Είναι χωροταξικά κατανεμημένα έτσι ώστε να καλύπτουν με επάρκεια όλη τη χώρα, ανάλογα με τις γεωγραφικές, κοινωνικές, δημογραφικές, επιδημιολογικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.
Το ΚΥ πρέπει να διαθέτει όλες τις σύγχρονες υποδομές και το προσωπικό, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του λαού της περιοχής την οποία εξυπηρετεί. Αποτελεί βασικό κρίκο σύνδεσης με τα υπόλοιπα επίπεδα του συστήματος Υγείας, (Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο) και με το ΕΚΑΒ. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και όλες οι υπηρεσίες του αποτελούν τμήματα του ενιαίου λειτουργικά ΚΥ.
Επίσης από το ΚΥ εκπορεύονται όλα τα προγράμματα πρόληψης, φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης της υγείας των εργαζομένων. Συγκεντρώνονται όλα τα επιστημονικά και επιδημιολογικά στοιχεία για τις ανάγκες του πληθυσμού. Εχει όλες τις βασικές ιατρικές και άλλες επιστημονικές ειδικότητες. Ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με την πρόληψη και αποκατάσταση (γενικούς γιατρούς, παθολόγους, γιατρούς εργασίας, κοινωνικής ιατρικής, ψυχολόγους, οδοντογιατρούς, οδοντοτεχνίτες, νοσηλευτές, μαίες, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κλπ.).
Υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού
Κέντρα Υγείας πρέπει να δημιουργηθούν και σε τόπους συγκέντρωσης μεγάλων πληθυσμών, όπως είναι οι βιομηχανικές ζώνες (όπου μπορεί να υπάρχουν και περισσότερα από ένα ΚΥ), ή τα πανεπιστήμια. Ανάλογα με το χώρο και τα χαρακτηριστικά της πληθυσμιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται ένα ΚΥ, θα πρέπει να διαμορφώνεται και το στελεχικό του δυναμικό, ο εξοπλισμός του κτλ. Για παράδειγμα, σε ένα πανεπιστήμιο όπου συγκεντρώνονται μάζες νέων σε αναπαραγωγική ηλικία, θα χρειάζονται οι αντίστοιχες τακτικές εξετάσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και την αντιμετώπισή τους. Αλλο παράδειγμα, είναι αυτό της ειδικής μεταχείρισης που πρέπει να έχουν οι μετανάστες, δηλαδή άνθρωποι των οποίων η υγεία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλές κακουχίες κτλ. Γι' αυτό και χρειάζεται η συγκρότηση και στελέχωση δημόσιων και δωρεάν μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσα στους χώρους φιλοξενίας μεταναστών, οι οποίες θα αναλαμβάνουν προληπτικές εξετάσεις, εμβολιασμούς, την άμεση περίθαλψή τους, όπου απαιτείται, κατά την εισαγωγή τους στη χώρα και τη χορήγηση πιστοποιητικού υγείας. Στους χώρους αυτούς να παρέχεται και ψυχολογική υποστήριξη. Συγκρότηση κινητών μονάδων που θα επισκέπτονται συστηματικά τους μετανάστες στους τόπους συνάθροισής τους (πλατείες, εγκαταλελειμμένες οικίες, παραπήγματα) μιας και ο φόβος τούς εμποδίζει να επισκεφτούν το νοσοκομείο. Παροχή ΠΦΥ, ενημέρωσης, έλεγχος των συνθηκών διαβίωσης.
Στο ΚΥ ασκείται εκπαίδευση και έρευνα (π.χ. για τη δημόσια υγεία, για τις επαγγελματικές ασθένειες κ.ά.) ανεξάρτητη ή συνδεμένη με το κρατικό Πανεπιστήμιο.
Στη Διοίκηση του ΚΥ συμμετέχουν ουσιαστικά εκπρόσωποι των λαϊκών φορέων της περιοχής. Η λαϊκή συμμετοχή βοηθάει στο να παίρνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής και οι λαϊκές ανάγκες. Ο λαϊκός έλεγχος συμβάλλει στη σωστή διοίκησή του.
Μοχλός ο οικογενειακός γιατρός
Ο οικογενειακός γιατρός και o παιδίατρος αποτελούν βασικό μοχλό λειτουργίας και σύνδεσης του ΚΥ με την οικογένεια. Για παράδειγμα:
  • Δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία της γυναίκας σε όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας μέσω των υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής που διαθέτει.
  • Εφαρμόζει προγράμματα προγεννητικού ελέγχου, οικογενειακού προγραμματισμού και στήριξης των οικογενειών με ανάπηρο παιδί.
  • Εφαρμόζει προγράμματα για βοήθεια και νοσηλεία στο σπίτι για ηλικιωμένους, ανάπηρους, χρονίως πάσχοντες.
Ο γιατρός Εργασίας και ο τεχνικός Ασφάλειας, συνδέεται με όλους τους εργασιακούς χώρους της περιοχής ευθύνης του ΚΥ, ή δημιουργεί παράρτημα π.χ. σε μεγάλους εργασιακούς χώρους. Εχει άμεση συνεργασία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των Επιθεωρήσεων Εργασίας (επιθεωρητές εργασίας, υγειονομικοί και τεχνικοί) και τις επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων.

πηγή ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: